Noutati

A cumrara John Deere in Agromester HD - profitabil

A cumrara John Deere in Agromester HD - profitabil

Un avantaj esenţial în conlucrarea clientului cu Compania "Agro Meşter HD" constă şi în aceea că, fiind un dealer oficial al Concernului "John Deere", ea furnizează în Republica Moldova anume acel modul de seturi de tehnică, care e considerat de experţii de la producător optimal pentru solicitările real existente ale pieţei respective. Astfel, în cazul republicii noastre aceste solicitări prevăd şi livrarea tehnicii agricole cu motoare ce corespund standardelor Tier 2. Ori, anume această variantă de marketing a fost acceptată de producător şi distribuitorul lui oficial, reieşindu-se din faptul că o mare parte din carburanţii de tip Diesel importată pe piaţa noastră este, raportat la un şir de indicatori, de o calitate mai joasă comparativ cu cei valabili pe pieţele europene. (În particular, din cauza unui conţinut înalt de sulf). Astfel, tehnica importată în Moldova şi dotată conform standardelor Tier 2 e capabilă să funcţioneze normal şi în cazul consumului unor atare carburanţi, spre deosebire de cea din statele Europei, competată conform standardelor Tier 3 şi Tier 4 şi care, dacă e exploatată în baza unor carburanţi de joasă calitate, stopează doar numai la câteva ore de lucru. De reţinut că termenul de garanţie a tehnicii de la "John Deere", procurată prin intermediul "Agro Meşter HD", e de un an (sau 1000 de moto-ore) calculat la o unitate de tehnică agricolă; iar la motor – 2 ani (2000 de moto-ore).

Important e şi faptul că Compania, în calitatea sa de dealer oficial al Concernului, oferă clienţilor săi soluţii în pachet – adică, complecte de echipament purtat şi tractat, care corespund întru totul parametrilor combinelor şi John Deere tractoare cu brandul respectiv.

De reţinut şi acel fapt că "Agro Meşter HD" oferă şi o gamă de servicii adiacente celor de bază, comercializând şi stropitori "Oma", semănători "MasterMass", secerători "Dominoni", cizeli-scarificatori şi combinatoare "Strom/Bednar" şi "Dante Macchine".

În ce ne priveşte, echipa noastră şi de acum înainte va face tot ce-i stă în puteri pentru a asista la un nivel european producătorii agricoli, afirmă Serghei Pruteanu, Administratorul Companiei în cauză. Adică, fiecare investiţie făcută de ei în procurarea tehnicii agricole de la "Agro Meşter HD" să devină una extrem de reuşită în afacerile lor, deciziile lor respective servindu-le şi ca un garant sigur în promovarea unui business stabil, generator de profit.