Şapte motive pentru care face să alegi deservirea tehnică Agromester HD

Agromester HD este un adept fidel al valorilor companiei John Deere – ONESTITATE, CALITATE, OBLIGATIVITATE, INOVARE – formulate de John Deere. Astăzi ele sunt mai actuale ca oricând, materializându-se prin acordarea unei deserviri tehnice profesionale, conform standardelor John Deere şi obiectivelor modernităţii. Sloganul nostru este: Satisfacţia clientului mai presus de toate!

Formula calităţii deservirii tehnice Agromester HD însumează şapte componente.

I. Accesibilitate la nivel regional

Obiectivul principal al Agromester HD în deservirea clienţilor este proximitatea până la fiecare gospodărie, măsurată într-o oră. În anul 2016 Agromester HD va fi şi mai aproape. În curând, pe lângă centrul din Stăuceni, vor mai începe să funcţioneze încă două centre regionale ale companiei - la Bălţi şi la Comrat. Astfel, va fi creată o infrastructură completă pentru deservirea clienţilor la Nordul, în Centrul şi la Sudul ţării. Or, intervenţiile operative ale echipelor de reparaţie, livrarea pieselor de schimb şi înlocuirea consumabilelor se va produce mai rapid.

Centrele regionale Agromester HD includ serviciul asistenţă tehnică, departamentul piese, spaţii expoziţionale pentru tehnică şi specialişti calificaţi. Centrele vor corespunde întru totul standardelor John Deere.

II. Un sortiment larg de piese de schimb la depozitul din Moldova

Dacă maşina a intrat în pană, ea trebuie reparată cât mai curând. Agromester HD face totul ca staţionarea să fie redusă la minimum. Tot sistemul de aprovizionare a centrelor regionale cu piese de schimb este organizat după principiul: livrare cât mai rapidă şi deplină.

În centrele regionale sunt depozite, care asigură clienţii noştri cu diverse piese de schimb şi lichide tehnice, precum şi cu toate instrumentele şi utilajele necesare realizării celor mai complexe sarcini.

III. Livrarea pieselor de schimb

Principalele caracteristici ale reţelei de livrare a pieselor este oportunitatea şi operativitatea. În pofida distanţelor mari, Agromester HD, în caz de necesitate, poate livra şi instala piesele în termene restrânse.

Compania John Deere posedă una din cele mai performante reţele de livrare a pieselor de schimb în toată lumea. Nucleul reţelei îl formează cele câteva depozite de piese de schimb din America de Nord şi de Sud, Europa şi Rusia, care comunică cu depozitele regionale, fapt, ce permite reducerea timpului de livrare a produselor către client. La fiecare depozit sunt aplicate cele mai noi tehnologii informaţionale pentru organizarea operativităţii, preciziei şi eficienţei proceselor de recepţionare, depozitare, selectare şi livrare a mărfurilor.

Agromester HD apelează la centrul european de distribuţie din Bruchsal (Germania), şi, la cererea clienţilor, poate livra piesele de schimb prin poşta aeriană.

IV. Specialiştii de înaltă calificare

Împărtăşind valorile John Deere, Agromester HD investeşte resurse impunătoare în instruirea continuă a angajaţilor. Specialiştii noştri au studii tehnice superioare, care constituie temelia instruirii ulterioare obligatorii în Universitatea John Deere.

Specialiştii serviciului asistenţă tehnică urmează programe de instruire în centre dotate de trening de la uzinele John Deere, precum şi la bazele centrelor dealer din Europa şi CSI.

Managerii pentru produse participă la expoziţii de nivel mondial (a specifica pe toţi aceştia. Publicitatea trebuie să conţină numerele de telefon mobil, numerele telefonului "liniei fierbinţi").

Angajaţii Agromester HD posedă cunoştinţe înalte despre cele mai noi elaborări John Deere şi deprinderi de deservire şi diagnosticare a tehnicii.

Calitatea deservirii necesită perfecţionare permanentă. De aceea noi ţinem cont de orice părere şi analizăm orice obiecţii.

V. Asimilarea de către operatori a tehnicii John Deere

Tehnica John Deere înseamnă maşini performante şi sofisticate ca structură, dar, totodată, uşor de utilizat şi simplu de setat şi reglat. De aceea, pentru a exploata corect şi raţional această tehnică, specialiştii Agromester HD organizează sistematic familiarizarea operatorilor cu tehnica John Deere .

La momentul transmiterii tehnicii se face un instructaj, precum şi punerea în funcţiune a tehnicii în gospodăria clientului. Anual, instruirea în centrul dealer se realizează pe două direcţii: tractoare şi combine. Instruirea include setările, reglările, deservirea tehnică de plan şi constă din partea teoretică, realizată în aulă, şi cea practică – în teren. La finalizarea instruirii, operatorii susţin un examen.

Suplimentar, Agromester HD desfăşoară seminare instructive speciale privind utilizarea eficientă şi optimizarea tehnicii John Deere direct în câmp, lucru, care permite utilizarea acestei tehnice într-un mod optim.

Noi avem grijă să reacţionăm operativ şi eficient la problemele cu care se confruntă clienţii în procesul exploatării tehnicii. De aceea Agromester HD este întotdeauna disponibil de a oferi consultaţii în diverse aspecte ale utilizării tehnicii John Deere.

VI. Garanţie obiectivă

Agromester HD oferă clienţilor săi o garanţie standard deplină John Deere. Politica garanţiei obiective oferă posibilitatea de a găsi întotdeauna soluţii rapide şi calitative, când apar problemele tehnice.

Pentru tractor sau combină este valabilă garanţia de 12 luni, pentru motor – 24 de luni, dar nu mai mult de 2000 ore motor.

Noi oferim clienţilor noştri un program special Power Guard, care măreşte termenele de deservire cu garanţie până la cinci ani*.

Agromester HD oferă o garanţie de 100% la deteriorări din vina întreprinderii producătoare. În acest caz compania recuperează sau compensează atât piesele de schimb, cât şi reparaţia agregatelor**.

Programe de perfecţionare a subansamblurilor şi agregatelor

Tehnica John Deere este testată şi perfecţionată permanent. Specialiştii de la uzine dezvoltă aşa numitele programe PIР, menite să amelioreze unele sau altele subansambluri şi agregate. Lucrările de realizare a programelor PIР sunt realizate de dealer şi sunt cuprinse de garanţie. Pentru tehnica procurată la Agromester HD programele de perfecţionare a subansamblurilor şi agregatelor sunt realizate gratuit.

Aşadar, de ce clienţii aleg deservirea Agromester HD?

Agromester HD dezvoltă accesibilitatea regională

Agromester HD oferă un sortiment larg de piese de schimb în Moldova

Agromester HD înseamnă specialişti de înaltă calificare

Agromester HD asigură instruirea operatorilor şi darea în exploatare a tehnicii John  Deere

Agromester HD oferă o garanţie prelungită

Agromester HD efectuează implementarea gratuită a programelor de perfecţionare a tehnici.

Şi cel mai important lucru: Agromester HD oferă clienţilor săi cea mai bună tehnică din lume John Deere!


* sub rezerva executării de către serviciul asistenţă tehnică a tuturor lucrărilor regulamentare de deservire a tehnicii procurate la Agromester HD.
** în cazul în care tractorul a fost procurat şi deservit la Agromester HD.